ΒΑΤΜΑΝ: THE TELLTALE SERIES


ΒΑΤΜΑΝ: THE TELLTALE SERIES - Episode I
Interactive Story

Developer: Telltale Games
Release: 2016Home Screenshots Review Solution Patch Videos Saves


"Enter the fractured psyche of Bruce Wayne and discover the powerful and far-reaching consequences of your choices as the Dark Knight."

Βαθμολογία: 1/5

ΒΑΤΜΑΝ: THE TELLTALE SERIES - Episode II
Interactive Story

Developer: Telltale Games
Release: 2016Home Screenshots Review Solution Patch Videos Saves


"With Gotham City’s first family mired in corruption, and an old friend now a dangerous adversary, the life of the Dark Knight is turned upside down. What was Thomas Wayne entangled in, and why was he killed? Determined to learn the truth about his father, Bruce sets out to question those involved in Gotham’s criminal past. But which mask will he wear: the billionaire or the bat? Huge decisions will forever change the Batman and the lives of those around him, as he meets the Children of Arkham."

Βαθμολογία: 0/5

ΒΑΤΜΑΝ: THE TELLTALE SERIES- Episode III
Interactive Story

Developer: Telltale Games
Release: 2016Home Screenshots Review Solution Patch Videos Saves


"Penguin’s brutal attack broadcast on live TV has left Gotham City reeling. As Bruce and Batman, you’ll dig deeper into the web of intrigue surrounding the newly revealed Children of Arkham. Meanwhile, behind closed doors, the mysterious Selina Kyle reveals more of herself to Bruce. And in the aftermath of the attack, Bruce’s friend and Gotham’s new mayor, Harvey Dent, is a deeply changed man. Who can be trusted when the future of Bruce Wayne – and the Batman – could be determined by the flip of a coin?"

Βαθμολογία: 0/5


ΒΑΤΜΑΝ: THE TELLTALE SERIES- Episode IV
Interactive Story

Developer: Telltale Games
Release: 2016Home Screenshots Review Solution Patch Videos Saves


"Wayne's journey reaches a critical turn. He's been here enough times to know that Arkham Asylum is hell on Earth. The difference is, he wasn't an inmate then. With his empire seized by a criminal mastermind and the city streets on fire, Bruce must once again make the hard choices that could give him back his freedom and a chance to save the city he has sworn to protect. But is he prepared to pay the cost?"


ΒΑΤΜΑΝ: THE TELLTALE SERIES- Episode V
Interactive Story

Developer: Telltale Games
Release: 2016Home Screenshots Review Solution Patch Videos Saves


"Enter the fractured psyche of Bruce Wayne and discover the powerful and far-reaching consequences of your choices as the Dark Knight. The fate of Bruce Wayne, his dark persona, Batman, and Gotham hang in the balance."


• • •


Στα [+]
•  Τίποτα.

Στα [-]
•  Τά πάντα.

Συνοψίζοντας
•  Παρ' όλη τήν μεγάλη προσπάθεια πού κατέβαλα γιά νά τό συνεχίσω μετά τό τέλος τού 2ου επεισόδιου (πρός χάριν τών screenshots πού ήθελα νά βγάλω, καί μόνο) μού στάθηκε αδύνατο ν' αντέξω τήν τόση χαζομαλακία. Στό κάτω-κάτω, χεστήκαμε γιά τήν προιστορία τής οικογένειας τού κυρίου τάδε, γιά τά χολλυγουντιανά κλισέ, τίς ιστοριούλες γιά νά τρώνε τά μικρά παιδιά τό φαγητό τους καί τίς αμερικανιές τού χειρίστου είδους.

Βαθμολογία: 0/5